Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!!!

„Dziś w mieście Dawida
narodził się nam Zbawiciel,
który jest Chrystusem Panem.” Łk 2, 11

Niech Dobra Nowina o Bogu,
który urodził się w ubożuchnej grocie
na peryferiach miasteczka Betlejem,
przenika radością i nadzieją całe Twoje życie.

Niech Gwiazda Betlejemska
rozprasza wszelkie mroki smutku i lęku Twojego serca
i niech ukaże Ci drogę do Boga ukrytego w małości człowieka.

Niech Boża Mądrość obdarzy Cię łaską zrozumienia,
że to właśnie ze względu na Ciebie i dla Ciebie
JEZUS – Boży Syn stał się człowiekiem.
I niech wielki pokój zapanuje w Tobie.

Bóg upodobnił się do Ciebie,
abyś Ty mógł upodobnić się do Niego.
Przyjął trud egzystencji Twojej natury,
abyś Ty stał się uczestnikiem Jego chwały.
Obarczył się Twoim ubóstwem,
abyś Ty cieszył się Jego bogactwem.