Refleksja nad papieską intencją ewangelizacyjną na miesiąc maj

maj_mis

Aby wstawiennictwo Maryi pomogło chrześcijanom żyjącym w zlaicyzowanych środowiskach być gotowymi do głoszenia Chrystusa.

Maryja za sprawą Ducha Świętego poczęła Odwieczne Słowo Ojca, Jezusa Chrystusa. Wydając na świat Zbawiciela, ofiarowała Go ludzkości. A On oddając za nas życie, otworzył nam bramy raju. Życie Maryi było całkowicie zjednoczone z życiem Jezusa. Ona poświęciła się całkowicie dziełu swojego Syna, misji, którą jest ratowanie dusz ludzkich. Św. Jan Paweł II pisał w encyklice ?Redemptoris Mater?, że Maryja, obecna w Kościele jako Matka Odkupiciela, po macierzyńsku uczestniczy w owej ?ciężkiej walce przeciw mocom ciemności?, jaka toczy się w ciągu całej historii ludzkiej. Ona pomaga wszystkim swoim synom i córkom, gdziekolwiek i w jakichkolwiek warunkach żyjących, aby w Chrystusie znajdowali drogę do domu Ojca. (por. Redemptoris Mater, nr 47 w:Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, t.1., s.311). Dlatego gdy pojawia się na ziemi, wzywa do nawrócenia, do pokuty, do modlitwy za tych, którzy się pogubili w życiu, którzy nie znają Jezusa. Maryja jest skuteczna w swej misji. Znamienny jest fakt powiązania Żywego Różańca z Rozkrzewianiem Wiary w życiu i działalności Pauliny Jaricot, założycielki tych obydwu dzieł w Kościele, w czasie gdy po rewolucji francuskiej bezbożnictwo wydawało się być ostatecznym ciosem dla misji. (por. Liturgiczne Vademecum Misyjne, Missio-Polonia, Warszawa 2001, s.159-160)

Dziś w sposób bardzo wyrafinowany próbuje się oderwać człowieka od swego Stwórcy, zanegować naturalne prawo, wpisane w serce człowieka, co w konsekwencji obraca się przeciwko niemu, uderzając w jego godność i prowadząc do poczucia pustki i bezsensu życia. Dlatego trzeba przywracać człowiekowi nadzieję w wartość i sens ludzkiego istnienia, w to, że jest miłowany przez Boga i potrzebny. Jest to zadanie chrześcijan, którzy powinni być gotowi do głoszenia Chrystusa, do świadczenia swoim życiem i postawą o Jego miłości.

Ojciec Święty Franciszek pisze w ?Evangelii gaudium?, że: istnieje styl maryjny w działalności ewangelizacyjnej Kościoła. Za każdym razem, gdy spoglądamy na Maryję, znów zaczynamy wierzyć w rewolucyjną moc delikatności i czułości. (?) Ta dynamika sprawiedliwości i delikatności, kontemplacji i szybkiego wyruszania w drogę do innych – to wszystko czyni z Niej kościelny wzór dla ewangelizacji (Evangelii gaudium, Edycja Św. Pawła 2013, nr 288, s.179-180)). Patrzmy zatem na Maryję, by wraz z Nią wyjść z Chrystusem na peryferie do tych, którzy sami nie przyjdą do Kościoła. Mogą to być ludzie żyjący w skrajnej nędzy, jak również opływający we wszelkie dobra, zamknięci w swoich luksusowych domach i bardzo samotni. Maryja, Gwiazda Nowej Ewangelizacji pomoże znaleźć drogę do jednych i do drugich. Ważne jest to, by chrześcijanie nie zaniechali głoszenia Chrystusa, nawet, gdyby mieli zapłacić za to najwyższą cenę.

Maryjo, pomóż nam wypowiedzieć nasze <<tak>> wobec pilnej potrzeby, jak nigdy naglącej, by wszędzie rozległa się Dobra Nowina o Jezusie. Daj nam odwagę szukania nowych dróg, aby dotarł do wszystkich dar piękna, które nie zaniknie. Wstawiaj się za Kościołem, którego jesteś najczystsza ikoną, aby się nigdy nie zamykał i nie zatrzymywał w swojej misji szerzenia Królestwa. (Evangelii gaudium, nr 288).