Słowo dla Ciebie… – kwiecień

Wspólnota

slowo-kwiecien

Sam Bóg przez Swojego Ducha, który jest Miłością, zaprasza do życia we wspólnocie, to nie jest pomysł żadnej z nas, ale to Jego inicjatywa. To wezwanie do przekraczania siebie, aby okazywać dobroć, życzliwą pomoc i wspierać się w drodze. Wspólnota to wędrowanie razem, któremu towarzyszy i które prowadzi Boża Obecność.

?Jako służebnice Ducha Świętego, Boga odwiecznej Miłości, wszystkie siostry muszą dokładać starań, aby pozostawały złączone więzią prawdziwie siostrzanej miłości oraz by były jednym sercem i jedną duszą.?( Święty Arnold Janssen)

Fundatorkami naszego Klasztoru w Nysie 21 lat temu było sześć sióstr ?misjonarek na kolanach?: cztery, które przyjechały z Filipin, jedna z Niemiec i jedna ze Stanów Zjednoczonych, jak domyślasz się początki były trudne. Obecnie nasza wspólnota liczy jedenaście sióstr w różnym wieku, z różnych krajów: z Polski, Słowacji i Niemiec, z różnymi charakterami i upodobaniami, ale właśnie ta różnorodność nas ubogaca. Pokazuje też, że to Boży Duch jednoczy, że to na głębszym poziomie ? na poziomie duchowym – leży zawsze trwałe źródło komunii.

______

Każdego dnia podczas śniadania jedna z sióstr czyta nam krótką myśl z naszej tradycji duchowej, a potem przerywamy na moment jedzenie i modlimy się wspólnie. To nam uświadamia, że oprócz śniadania potrzebujemy jeszcze pokarmu dobrego słowa, umocnienia ducha i umysłu. Chciałabym, podzielić się z Tobą naszym życiem i dobrymi myślami, dobrym słowem, które prawdziwie wzmacnia.