Słowo dla Ciebie… – czerwiec

Milczenie

slowo_czerw

Dziś słowo o milczeniu. Milczymy przy pracy i staramy się o atmosferę skupienia.

?Prawdziwe poszukiwanie wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem/ koniecznie wymaga milczenia całego człowieka?.

Milczenie często bywa rozumiane jako zakaz mówienia, brak albo zamknięcie się na drugiego, ale prawdziwe, piękne milczenie jest otwarciem się, wsłuchaniem, zapatrzeniem, przyjęciem, zachwytem… Ono oczyszcza serce. Pozwala dostrzegać Boga, który nieustannie przez wszystko chce do nas przychodzić. Dopiero w milczeniu potrafię usłyszeć Słowo Boga i Jego natchnienia – te rozbrzmiewające na dnie serca, ale też te przychodzące przez Siostry, każdą spotkaną osobę, przez pracę, piękno przyrody, przez wydarzenia, zwyczajnie przez nasze życie. Takie otwierające milczenie jest wyrazem miłości, wolności, szczęścia i zaufania. To zdanie się na Boga, który rozumie nas do głębi i którego bliskość się odczuwa. Nasuwają mi się słowa Psalmu 131 opisujące takie milczenie: ?Nie dbam o to, co przerasta me siły. Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę; jak dziecko na łonie swej matki, jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.?

______

Każdego dnia podczas śniadania jedna z sióstr czyta nam krótką myśl z naszej tradycji duchowej, a potem przerywamy na moment jedzenie i modlimy się wspólnie. To nam uświadamia, że oprócz śniadania potrzebujemy jeszcze pokarmu dobrego słowa, umocnienia ducha i umysłu. Chciałabym, podzielić się z Tobą naszym życiem i dobrymi myślami, dobrym słowem, które prawdziwie wzmacnia.