Refleksja nad papieską intencją ewangelizacyjną na miesiąc lipiec

czerw_misAby w obliczu nierówności społecznych chrześcijanie Ameryki Łacińskiej dawali świadectwo miłości wobec ubogich i przyczyniali się do tworzenia bardziej braterskiego społeczeństwa

Niesprawiedliwe struktury społeczno-ekonomiczno-polityczne przyczyniają się do tworzenia nierówności i głębokich podziałów w społeczeństwie Ameryki Łacińskiej. Nieludzka nędza i łamanie elementarnych praw człowieka będące rzeczywistością wielu mieszkańców tego kontynentu stały się bodźcem do podjęcia preferencyjnej opcji na rzecz ubogich, będącej duszpasterskim wyzwaniem, misją ewangelizacyjną dla chrześcijan i Kościoła w Ameryce Łacińskiej. Dokument z Aparecidy mówi o konkretnym zaangażowaniu Kościoła katolickiego: Kościół katolicki daje świadectwo wiary w Chrystusa, głosi Jego Ewangelię i niesie pomoc charytatywną, szczególnie najuboższym, starając się promować ich godność oraz rozwój człowieka między innymi w dziedzinie zdrowia, ekonomii solidarności, edukacji, pracy, dostępu do ziemi, kultury, zabezpieczenia mieszkaniowego i pomocy społecznej. We współpracy z innymi instytucjami państwowymi i światowymi, Kościół pomógł w wyznaczaniu roztropnych wytycznych i w promowaniu sprawiedliwości, praw człowieka i zgody między narodami. Dzięki temu stał się instancją wiarygodną i godną zaufania. (Aparecida, V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Wydawnictwo ?Przystanek Jezus?, nr 98).

Solidarność z ubogimi to bycie po stronie Chrystusa, który utożsamił się z najmniejszymi tego świata. Ojciec Święty Benedykt XVI w przemówieniu wygłoszonym podczas spotkania z brazylijskimi biskupami w katedrze pw. NMP i św. Pawła w Sao Paulo powiedział: Jeśli napotkane osoby żyją w ubóstwie, należy pomóc im, jak czyniły to pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, okazując im solidarność, aby czuły się prawdziwie kochane. Ubodzy z przedmieść czy ze wsi muszą czuć bliskość Kościoła, zarówno w pomocy w najpilniejszych potrzebach, jak i w obronie ich praw i wspólnego wysiłku budowania społeczeństwa opartego na sprawiedliwości i pokoju. (Tamże, s.264-265). Dał temu wyraz Ojciec Święty Franciszek, gdy w czasie Światowych Dni Młodzieży w Brazylii odwiedził favelę (slumsy), zwracając uwagę świata na los ubogich i apelując do serc i sumień ludzi, by wyrwać ich z uśpienia i obojętności. Wielu misjonarzy i misjonarek, wolontariuszy, ludzi świeckich pracuje wśród dzieci ulicy, narkomanów, więźniów, migrantów, ludzi dotkniętych współczesnymi formami niewolnictwa. W trudnej rzeczywistości dają świadectwo solidarności i miłości Boga i bliźniego, dostrzegając w tych, którym służą cierpiące oblicze Chrystusa, często narażając się także na prześladowania, a nawet oddając swe życie.

Panie Jezu, pomóż mieszkańcom Ameryki Łacińskiej przezwyciężyć nierówności i podziały społeczne i ekonomiczne. Otwórz serca ludzi bogatych, by przyszli z pomocą swoim ubogim sąsiadom. Pomóż zarówno jednym jak i drugim odczuć, że są dziećmi jednego miłującego Ojca. Usuń zarzewie waśni i konfliktów, terroru i przemocy, i nie pozwól swoim dzieciom poddawać się w niewolę strachu. Pomóż im stać na straży życia i strzec ewangelicznych wartości.

Matko Boża z Guadalupe, Królowo i Patronko Ameryki czuwaj nad swymi dziećmi. Matko Boża z Aparecidy, módl się za nami. sk