Srebrny Jubileusz

Dzień 27.05.2022r. wpisał się w historię naszej wspólnoty jako radosne świętowanie Srebrnego Jubileuszu s. M. Faustiny, która obecnie przewodzi nam jako przełożona. Otaczając modlitwą i serdeczną wdzięcznością s. M. Faustinę za jej dobroć, przyjaźń, spontaniczność i trud, rozważałyśmy także dar naszego powołania i posłania.

Celebrujący uroczystą Mszę św. i głoszący Słowo Boże ks. bp Andrzej Czaja, ukierunkował nasze myśli ku tożsamości orantek trwających wraz z Maryją na modlitwie za Kościół i cały świat. Ks. Biskup przypomniał nam również, że owocność naszej modlitwy wynika przede wszystkim z pielęgnowanej wzajemnej miłości i jedności.

Faktem jest, że wspólnoty naszego Zgromadzenia, realizując charyzmat, jakim jest uwielbianie i adoracja Boga, wspierają działalność misyjną Kościoła, ale przede wszystkim kontynuują modlitwę pierwszej grupy uczniów Chrystusa, trwającej na modlitwie w Wieczerniku i proszącej o dar Ducha Świętego dla całego świata.

Pragnieniem Bożego Syna było rzucenie na ziemię ognia Ducha Świętego (Łk 12,49). Ogień ten zapłonął jako dopełnienie Paschalnych Misteriów Chrystusa. Dzięki Eucharystii nie zgaśnie On nigdy w sercach tych, którzy wierzą. Naszym przywilejem jest podtrzymywanie żaru tego Ognia i duchowe wspieranie misjonarzy w rozniecaniu Go w różnych zakątkach całego świata.

Wraz z s. M. Faustiną jesteśmy wdzięczne Trójjedynemu Bogu za kontemplacyjno – misyjne powołanie. Jej Patronka, św. Faustyna Kowalska, podpowiada nam jak wysławiać Miłosierdzie Boże wychodzące w Najświętszym Sakramencie na spotkanie wszystkim ludziom.

Nasze świętowanie uświetnił także uroczysty obiad, na którym był obecny ks. bp Andrzej Czaja i ks. Daniel Leśniak. Dziękujemy naszym znakomitym Gościom za ich obecność i błogosławieństwo.