Archiwa kategorii: PAPIESKIE INTENCJE EWANGELIZACYJNE

Refleksja nad papieską intencją misyjną na miesiąc listopad

PIM11

Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych formatorów.

Troska o formację młodych ludzi, którzy poświęcają się Panu Bogu w służbie kapłańskiej czy zakonnej jest bardzo ważna dla Ojca Świętego Franciszka. Świadomy złożoności dzisiejszej kultury, Ojciec Święty rozumie młode pokolenie i umie wejść z nim w dialog. Z pewnością tego samego wymaga od współczesnych formatorów, czyli osób, które przygotowują kandydatów do życia kapłańskiego i zakonnego zgodnie z charyzmatem własnych instytutów zakonnych. Papież mówi o konsekwencji i koherencji formatorów, a także o radości z pójścia za Panem, która powinna charakteryzować zarówno formowanych jak i formujących. Czytaj dalej

Refleksja nad papieską intencją misyjną na miesiąc październik

PIM10

Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu.

Światowy Dzień Misyjny jest ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła. Przypomina on wszystkim wierzącym, że Kościół jest powszechny, że jest znakiem i narzędziem zbawienia dla wszystkich ludów i narodów. W tym dniu wiele parafii gości misjonarzy i misjonarki, którzy dzielą się doświadczeniem swej pracy, opowiadają o warunkach i realiach, w których posługują. Jest to dobra okazja do otwarcia się na inność, do przyjrzenia się życiu chrześcijan w różnych zakątkach świata, do poznania ich radości, a także problemów i trudności, z którymi się zmagają i do udzielenia konkretnej pomocy Kościołom misyjnym, począwszy od materialnej po duchowe wsparcie, niesione przez modlitwę, cierpienie i ofiarę, aby głoszenie Słowa odniosło skutek dzięki łasce Bożej (RMis, 78). Czytaj dalej

Refleksja nad papieską intencją misyjną na miesiąc wrzesień

Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się w służbę chorym i cierpiącym.

Jezus podczas swego ziemskiego życia nigdy nie przeszedł obojętnie wobec chorych i cierpiących. Przychodzili do Niego ci, którzy nie mogli już liczyć na żadną pomoc, jak kobieta cierpiąca na krwotok, trędowaci, opętani, sparaliżowani i wielu innych, a On ich uzdrowił na duszy i ciele. W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie Jezus pozostawił swoim uczniom wzór postępowania, miłosierdzia, przekraczającego granice podziałów i uprzedzeń, będącego realną troską o los bliźniego. On sam utożsamił się z najsłabszymi, gdy powiedział: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40). Pomagając chorym i cierpiącym, pomagamy samemu Chrystusowi, który jest w nich obecny. Czytaj dalej