Chrystus zmartwychwstał!

Jezus powiedział do niej: „MARIO!”.

Ona zaś odwróciła się do Niego

i powiedziała po hebrajsku: „RABBUNI!”

(J 20, 16)

Chrystus zmartwychwstał! Pokonał śmierć i zwycięsko opuścił ciemny grób. Król życia poszukuje nas w okolicznościach naszej codzienności, aby przekazać nam tą radosną nowinę, że śmierć nie ma już władzy nad nami. Wyjdźmy Mu na spotkanie. Przyjmijmy dar Jego zbawienia.

Niech łaska Ducha Świętego pomoże nam usłyszeć pozdrowienie Zmartwychwstałego i niech radość spotkania z Nim będzie motywem przewodnim wszystkich naszych spotkań w dniach wielkanocnego świętowania tryumfu Bożego Syna nad ciemiężcą człowieka. Radujmy się chwałą Jezusa i z Nim pokonujmy wszelkie trudy obecnej historii świata.

Jako chrześcijanie mamy powód do radości. Bóg obdarzył nas duchową wolnością. Zawarł z nami stałe Przymierze. Jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. Nie musimy być osobami, które żyją w ciemności i lęku. Bóg jest z nami. W Nim jest nadzieja i sens życia. On jest Panem historii świata. Jezus żyje i troszczy się o każdego z nas, na swój bardzo subtelny i bardzo oryginalny sposób. Zauważmy to i dziękujmy Mu za to.

Ponieważ śmierć została pokonana, możemy ogłosić autorytet Chrystusa nad nami i Jemu zawierzyć naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Nasz Mistrz, który jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6), przeszedł pokornie nieznany szlak życia i śmierci, i dotarł szczęśliwie do celu, gdzie przebywa z Bogiem Ojcem, i oczekuje na każdego nas. Co więcej, towarzyszy nam w każdej chwili i wspiera w wybieraniu tego, co dla nas najlepsze i najkorzystniejsze. Jezus zniweczył także moc tego, który swą fałszywą atrakcyjnością mógł uwieść nas i zaprowadzić do swojej krainy nicości.

Dzięki darmowej łasce Bożej, mimo pokus, wybraliśmy Chrystusa. Pozostańmy z Nim. Szanujmy tych, którzy w swej słabości głoszą nam Jego misteria. Nie zaniedbujmy pięknych tradycji naszego świętowania i wyznawania wiary. Weselmy się serdecznym śpiewem ‘Alleluja’. Dzielmy się wiarą, nadzieją i miłością. Uczestniczmy w radosnych obchodach Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z wszystkimi, którzy uznają Chrystusa za Pana. Cieszmy się życiem w Bogu. Przyczyną naszej radości jest Jezus, który zmartwychwstał.

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!