WESOŁEGO ALLELUJA

Królowo Nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, któregoś zrodziła, alleluja.
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
Módl się za nami do Boga, alleluja.

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. 

Niechaj ta radosna wieść dotrze do każdego z nas i zagości wśród nas nadzieja , miłość, poczucie sensu oraz wytrwałość w realizacji wyzwań  

Zmartwychwstały Pan niech obdarza nas łaską, abyśmy w codziennym życiu i pracy umieli być Jego wiarygodnymi świadkami. 

WESOŁEGO  ALLELUJA 
życzy Eucharystyczna Wspólnota Adoracyjna