Komentarz do papieskiej intencji ewangelizacyjnej na listopad

Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.

Bliski Wschód, ziemia wybrana przez Boga doświadcza dziś „nocy agonii”, jak powiedział Papież Franciszek w Bari, podsumowując rozmowy ze zwierzchnikami Kościołów Bliskiego Wschodu, które dotyczyły trudnej sytuacji chrześcijan na tym terenie. (Por. Radio Vatican z 07. 07 2018).

Region Bliskiego Wschodu zamieszkują rodzimi wierni należący do Katolickich Kościołów Wschodnich: Kościoła patriarchalnego Aleksandrii obrządku koptyjskiego, trzech Kościołów patriarchalnych Antiochii: obrządków grecko-melchickiego, syryjskiego i maronickiego; Kościoła patriarchalnego Babilonii Chaldejczyków i Kościoła patriarchalnego Cylicji obrządku ormiańskiego. Są też biskupi, kapłani i wierni Kościoła łacińskiego. Są przybyli z Indii wyznawcy obrządku syromalbarskiego oraz syromalankarskiego, a także z innych Kościołów Wschodnich i obrządku łacińskiego Azji i Europy Wschodniej, jak również liczni wierni z Etiopii i Erytrei. Oprócz nich są także nowsze wspólnoty kościelne i wierni należący do Wschodnich Kościołów Prawosławnych, Żydzi i muzułmanie, z którymi łączy chrześcijan dziedzictwo duchowe i historyczne (Por. Tamże, nr 2). 

Spotkanie i dialog dokonują się na różnych płaszczyznach, szczególnie przez działalność charytatywną, edukację, promowanie wartości życia ludzkiego, sprawiedliwości i pokoju. Także Rada Kościołów Bliskiego Wschodu, do których należą Kościoły różnych tradycji chrześcijańskich obecnych w regionie, stwarza doskonałą przestrzeń dla dialogu. Zwierzchnicy tych Kościołów wołają jednym głosem o ochronę dyskryminowanych chrześcijan oraz mówią o ich niezbędnej roli w przywracaniu tym ziemiom pokoju. O. Patton zwrócił uwagę na wielką rolę szkół chrześcijańskich w budowaniu kultury pokoju i dialogu w Ziemi Świętej. „Bywa, że wyznawcy islamu są większością. Szkoły stały się więc miejscami, gdzie dialog jest doświadczeniem codziennego życia. (…) W naszych szkołach w Ziemi Świętej jest on przedmiotem pogłębionych studiów, ponieważ chcemy, by stał się konkretnym wkładem w budowanie pokoju ” (Radio Vatican z 27. 06. 2019). W Bejrucie, stolicy Libanu w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, młodzi chrześcijanie różnych denominacji i muzułmanie wspólnie czczą Maryję. Każdego roku, z okazji tej uroczystości, grupy dbające o dialog chrześcijańsko-muzułmański organizują w sanktuariach maryjnych, szereg różnych nabożeństw. Podczas tych spotkań dba się o momenty refleksji, a także śpiew pieśni w języku łacińskim, aramejskim i arabskim (Radio Vatican z 17. 03 2019).

Maryjo, Córo Izraela, Ciebie czci Kościół Wschodu i Zachodu, muzułmanie uznają w Tobie Matkę Proroka, pospiesz z macierzyńską pomocą Twoim cierpiącym dzieciom na Bliskim Wschodzie. Ulecz rany zadane przez wojnę. Pomóż im dawać wiarygodne świadectwo miłości do Twojego Syna. Pomóż im zrobić wszystko, co On powie, by na tej ziemi zapanował pokój, zgoda, wzajemny szacunek i pojednanie. (Por. Ecclesia in Medio Oriente, nr 100).15