KOMENTARZ DO PAPIESKIEJ INTENCJI EWANGELIZACYJNEJ NA SIERPIEŃ

Módlmy się, za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.

Ludzie morza to przede wszystkim marynarze i rybacy. Decydują się oni na podjęcie trudnej pracy na morzu, gdyż są często zdeterminowani brakiem innej możliwości zdobycia środków utrzymania, ale są pośród nich także pasjonaci morza, preferujący styl życia poza stałym lądem. Na morzu pracują również liczni naukowcy badający dno morskie, morską florę i faunę.

Poniekąd praca na morzu wymaga wielkiego wysiłku, dyscypliny, a przede wszystkim dobrego zdrowia. Jest przyjemna, ale także niespokojna, a niekiedy przygnębiająca i monotonna. Wiąże się z wielotygodniową, powtarzającą się rozłąką z rodziną i z krajem ojczystym. Dobrze się w niej czują osoby celujące w umiejętności dłuższej współpracy w grupie, z tym samym zespołem ludzi.

W gospodarce światowej działalność ludzi morza jest niezbędna, bez niej groziłby wielu zakątkom naszej planety głód. Mimo to marynarze i rybacy stają się niejednokrotnie ofiarami wyzysku i nierozumnej ludzkiej zachłanności. Otrzymują nieproporcjonalnie niskie wynagrodzenie. Nierzadko muszą stawiać czoła nie tylko zagrożeniom natury, jak sztorm i huragan, ale także zagrożeniom ludzkim, takim jak piractwo, czy ataki terrorystyczne. Niekiedy wykonują pracę przymusową, przewożąc nielegalnie towary. Często nie przyjmuje się ich w portach. Niesława marynarzy wiąże się z przypadkami ich awanturniczego i niemoralnego zachowania.

Sytuacja ludzi pracujących na morzu, ich trudne warunki życia i podejmowane wyrzeczenia, a także problemy rodzinne spotkały się z uwagą i zrozumieniem Papieża Franciszka. 27 czerwca ub. r., podczas spotkania Apostolstwa Morza, Ojciec Święty zachęcił kapelanów ludzi morza do bycia nad zwyczaj wyrozumiałymi i miłosiernymi, szczególnie podczas udzielania sakramentu pojednania.

Niech nasza wielkoduszna i stała modlitwa wspiera działalność duszpasterzy morza, niech niesie pokój marynarzom i rybakom, niech wspiera ich rodziny.