KOMENTARZ DO PAPIESKIEJ INTENCJI EWANGELIZACYJNEJ NA WRZESIEŃ

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.

Od 2015 roku, z inicjatywy Papieża Franciszka, 1. września został ogłoszony Światowym dniem modlitw o ochronę stworzenia. W jedności z Kościołem prawosławnym i z innymi wyznaniami chrześcijańskimi podejmujemy tego dnia wspólną modlitwę w intencji ochrony naszej planety. Papież zachęca nas również do refleksji nad naszym wspólnym domem, który razem zamieszkujemy, i który przekażemy następnym pokoleniom, jako otrzymane od Stwórcy dziedzictwo. W wystosowanym na ten dzień liście w 2019 r. Franciszek zaapelował: „Musimy podjąć zobowiązania, które ukierunkują planetę na życie, a nie na pewną śmierć. (…) Stworzyliśmy kryzys klimatyczny, który poważnie zagraża przyrodzie i życiu, w tym naszemu życiu”.

Głos Papieża rezonuje z podnoszonym od wielu lat alarmującym krzykiem ekologów o zmianę nadmiernie konsumpcyjnego stylu życia. Nasza planeta znajduje się już „w stanie wyczerpanego organizmu”. Wieloletnia działalność eksploatacyjna i przemysłowa, szybki wyręb lasów, brak troski o zasoby wodne doprowadziły do znacznego zachwiania równowagi w ekosystemach. Ogromne wysypiska śmieci sygnalizują, że wspólnie musimy zatroszczyć się o miejsce naszego życia.

Naturalnych zasobów ziemi, nie możemy dalej egoistycznie i bezmyślnie rabować, zanieczyszczać i niszczyć. Mają one być mądrze podzielone, aby służyły harmonijnej egzystencji wszystkich stworzeń i mogły być przekazane następnym pokoleniom. Nie można z nich czynić terenu rywalizacji i konfliktów. Przyroda powinna prowadzić nas do odkrywania piękna Stwórcy i do Jego uwielbienia. Trudną rzeczywistością jest fakt, że niektórzy ludzie na ziemi żyją w wielkim przepychu, a inni w wielkiej nędzy.

Tego roku jesteśmy zaproszeni, aby modlitwę o ochronę stworzenia kontynuować przez cały wrzesień. Niech przebudzi ona sumienia, niech wybrzmi szacunkiem wobec dóbr naturalnych oraz życia ludzkiego i wszystkich stworzeń. Trwajmy solidarni i odpowiedzialni przed naszym Bogiem Ojcem, z pokorną prośbą o Jego przychylną interwencję i niezawodną pomoc.