Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

Ruchy i grupy kościelne ubogacają i ożywiają Kościół. Są realnymi znakami nieustannego działania Ducha Świętego oraz ludzkiej współpracy z Nim. U podstaw ich powstania i działalności jest idea dzielenia się wiarą i głoszenie Ewangelii Chrystusa. We wspólnotach dobrze prowadzonych duchowo, wszelkie posługi dla chwały Bożej i na rzecz drugiego człowieka poprzedza odpowiednia formacja i wspiera żarliwa modlitwa. Ich członkowie nie zrzeszają się w celach towarzyskich, aby wspólnie spędzać czas i czynić coś pożytecznego, ale pragnienie świadczenia o Bożej miłości oraz chęć naśladowania Chrystusa i Maryi w służbie potrzebującym.

W naszym Kościele nie brak ludzi z inicjatywą, którzy napełnieni darami Ducha Świętego pociągają innych i zawiązują wspólnoty. Odczytują oni, iż otrzymane charyzmaty nie są jedynie prezentami od Boga dla nich samych, lecz przede wszystkim mocą Bożą dla budowania całego Mistycznego Ciała Chrystusa. Budujące są ich postawy, jeśli nie lękają się trwać przy krzyżu Zbawiciela i ze źródeł Jego ran czerpać siłę oraz entuzjazm do ewangelizacji środowisk, w których nie wspomina się imienia Bożego.

Współczesność charakteryzuje się wypieraniem ze świadomości ludzkiej wszystkiego, co dotyczy tajemnicy obecności Boga i życia wiecznego. Ośmieszanie wartości ewangelicznych w przestrzeni publicznej, szczególnie pośród ludzi młodych, prowadzi do utraty miłości i wierności w relacjach, niszczy przyjaźń i zaciera godność człowieka. Co więcej, gubi sens ludzkiego życia, pozbawia nadziei pomyślnego rezultatu przeżywanych porażek. W konsekwencji tego, osoby sfrustrowane, znajdujące się czasem w sytuacjach pozornie bez wyjścia, potrzebują światła Ewangelii i głoszonej prawdy o Miłosiernym Bogu. Potrzebują przede wszystkim spotkań ze świadkami wiary. Tęsknią bowiem za iskrą Bożej miłości, która ma moc rozpalić ich serca.
Niech nasza modlitwa owocnie wspiera działalność ewangelizacyjną nowych ruchów i grup Kościelnych, aby stawały się dynamicznym zaczynem nowej rodziny ludzkiej, żyjącej według Ewangelii Chrystusowej, w pokoju i sprawiedliwości pobłogosławionej przez Boga dla osiągniecia wiecznej szczęśliwości przez wszystkich.