Nie jesteście synami nocy… Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy…(por. 1Tes 5, 6).

W dniach 18.-26. listopada b.r. nasza wspólnota zaplanowała doroczne rekolekcje.
Zaproszenie do przewodzenia nam we wsłuchiwaniu się w Słowo Boże przyjął w tym roku o. Bartłomiej Parys SVD. Naszych przyjaciół, którzy często uczestniczą z nami w liturgii i w adoracji Najświętszego Sakramentu prosimy o duchowe wsparcie, jak również o inspirującą do modlitwy obecność.