Papieska intencja ewangelizacyjna na miesiąc czerwiec

Za młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa wspierani przez chrześcijańskie wspólnoty, aby wzrastali w miłości, hojności, wierności i cierpliwości.

Dobre przygotowanie do małżeństwa jest niemałym wyzwaniem dla młodych ludzi obecnego czasu. Pandemia koronawirusa szerzy strach i niepewność o jutro, rzuca cień na każdą długofalową decyzję, a chrześcijańskie małżeństwo wymaga podjęcia zgody na wspólne życie z drugą osobą „aż do śmierci”. Dominująca dziś jednak „kultura tymczasowości”, brak perspektyw na przyszłość, niepewność egzystencjalna i ekonomiczna, zamęt wartości moralnych, fałszowanie obrazu Boga i człowieka, zniechęcają młodzież do takiej decyzji, nawet jeśli zdobyła ona dobre wzorce życiowe w swoich rodzinach i wspólnotach. Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Christus vivit zachęca młodzież entuzjastycznym zdaniem, aby przeciwstawiała się tej narzucającej się kulturze: „Ja mam natomiast do was zaufanie i dlatego zachęcam was do obrania małżeństwa.”, (Christus vivit nr 264).

Młodzi muszą mieć dziś oparcie we wspólnotach chrześcijańskich, muszą mieć w nich przestrzeń do dobrego dialogu, przyjaźni i modlitwy. Papież kontynuując swoje słowa zachęty pisze w cytowanej adhortacji: „Konieczne jest przygotowanie do małżeństwa, a to wymaga wychowania siebie samego, rozwijania najlepszych cnót, przede wszystkim miłości, cierpliwości, zdolności do dialogu i służby. Obejmuje ono również wychowanie swojej seksualności, aby coraz mniej stawała się narzędziem wykorzystywania innych, a coraz bardziej zdolnością do całkowitego dania siebie drugiej osobie, w sposób wyłączny i wielkoduszny.”, (Christus vivit nr 265).

Wspaniałą katechezą Ojca Świętego o miłości, hojności, wierności i cierpliwości w rodzinie jest adhortacja apostolska Amoris Laetitia, szczególnie jej czwarty rozdział. Módlmy się, aby te dwa wspomniane tu dokumenty stawały się podręcznikami w naszych rodzinach, aby młodzi mogli czerpać z nich dobre wskazówki. Prośmy także Ducha Świętego, aby przewodził młodzieży na tej formacyjnej drodze. Miłość, wierność, cierpliwość to owoce Jego działania.

Siostra klauzurowa