PAPIESKA INTENCJA EWANGELIZACYJNA NA MIESIĄC CZERWIEC

(fot.A Danielewicz)

Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności
i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

W tym miesiącu modlimy się za sieci społecznościowe, za osoby z nich korzystające i je tworzące, też za dziennikarzy, aby treści, które przekazują, niosły dobro, prawdę i piękno, z szacunkiem odnosiły się do innych, sprzyjały jedności, solidarności.

Słowo ma wielką siłę, to słowem Bóg stworzył świat. Słowem budujemy dobro albo niszczymy, rozdzielamy, niesiemy zło. Ludzka komunikacja jest sposobem na życie w komunii, ale może też być używana w wypaczony sposób, jeśli człowiek będzie się kierował egoizmem. Historia kuszenia Adama i Ewy z Księgi Rodzaju, historia Kaina i Abla pokazują, że to złym, zafałszowanym słowem posługuje się szatan, aby sprowadzić człowieka na drogę zła, a potem ludzie okłamują siebie na wzajem. Tak jest i dzisiaj nawet w najnowocześniejszych środkach przekazu, bo człowiek jest stale taki sam. Przez kontakt, komunikację poszukuje komunii, ale potyka się o fake news, o zafałszowane wiadomości. Najlepszym antidotum na fałsz jest pokój i prawda. Osoby żyjące prawdą niosą pokój i tym samym dają właściwą odpowiedź na dezinformację. ?Prawda was wyzwoli? (J 8,23).

?Inspirując się modlitwą franciszkańską, w taki sposób możemy zwrócić się do Tego, który jest uosobieniem Prawdy:

O Panie, uczyń nas narzędziami Twojego pokoju,
spraw, abyśmy rozpoznawali zło,
które wkrada się w przekaz nie tworzący jedności.
Obdarz nas umiejętnością usuwania
trucizny z naszych osądów.
Pomóż nam mówić o innych
jako o braciach i siostrach.
Ty jesteś wierny i godny zaufania; spraw,
aby nasze słowa były ziarnami dobra dla świata:
abyśmy tam, gdzie panuje zgiełk, trwali w słuchaniu;
tam, gdzie jest zamęt, wprowadzali harmonię;
tam, gdzie są dwuznaczności, wnosili jedność;
tam, gdzie panuje wykluczenie,
wprowadzali dzielenie się;
Tam, gdzie trwa pogoń za sensacją, byli wstrzemięźliwi;
tam, gdzie jest powierzchowność,
zadawali prawdziwe pytania;
tam, gdzie są uprzedzenia, budzili zaufanie;
tam, gdzie jest agresja, okazywali szacunek;
tam, gdzie jest fałsz, przynosili prawdę.
Amen.?

 (Franciszek: Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego przekazu 2018r. Watykan, 24. Stycznia 2018r.).

Cytowane za L?Osservatore Romano nr 2 2018 str.7