PAPIESKA INTENCJA EWANGELIZACYJNA NA MIESIĄC LIPIEC

Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa,
odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

Obchodzimy w tym roku stulecie objawień fatimskich. Rok przed nimi Anioł Pokoju objawia się dzieciom i uczy je modlitwy: ? O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, mam w Tobie nadzieję i kocham Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, nie mają w Tobie nadziei i nie kochają Ciebie.? Ta pierwsza modlitwa, której nauczyły się dzieci z Fatimy jest bardzo prosta i łatwa do zapamiętania, ale jest jak otwieranie drzwi swojego serca i naszych braci, którzy oddalili się od wiary. Akt wiary, uwielbienia, nadziei i miłości w sercu dzieci otwiera i wyprasza tę łaskę innym. Anioł Pokoju uczył dzieci modlić się nią z twarzą tuż przy ziemi w geście adoracji Pana, ale przecież można się nią modlić w wielu sytuacjach codziennego życia: na letnim spacerze, podczas wakacyjnego wyjazdu, w drodze do pracy czy do szkoły. Ta modlitwa to przywracanie bliskości miłosiernego Pana, przez nią otwiera się czas miłosierdzia.

?Jest to czas miłosierdzia dla wszystkich i dla każdego, aby nikt nie mógł pomyśleć, że nie dla niego jest bliskość Boga i moc Jego czułości.(?) Jest to czas miłosierdzia dla każdego grzesznika, aby niestrudzenie prosił o przebaczenie i poczuł rękę Ojca, który zawsze wita i przytula do siebie.?( Papież Franciszek: Misericordia et Misera, nr 21)

Z modlitwą Anioła Pokoju łączy się mi również tradycja modlitwy św. Arnolda Janssena i założonych przez niego zgromadzeń: modlitwa kwadransowa. Św. Arnold jest najpierw duchowo misjonarzem tych, którzy są daleko od wiary, nadziei, miłości, jedności. ?Boże, Prawdo Odwieczna – wierzymy w Ciebie. Boże, Mocy nasza i Zbawienie nasze – ufamy Tobie. Boże, Dobroci Nieskończona – z całego serca miłujemy Ciebie. Tyś Słowo Swe posłał dla zbawienia świata, spraw, abyśmy wszyscy w Nim jedno byli. Napełnij nas Ducha Syna Swojego, abyśmy sławili Imię Twoje. Amen.? Uczy nas misji serca, misji modlitwy, która ogarnia wszystkich i rodzi tęsknotę za Bogiem, za Jego Miłosierdziem, za pięknym życiem.