PAPIESKA INTENCJA EWANGELIZACYJNA NA MIESIĄC SIERPIEŃ

Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne
chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Chronić skarb rodziny! To intencja tego miesiąca. Modlimy się za przestrzeń ekonomiczną i polityczną, ponieważ od niej zależą warunki życia rodzin, podjęte w tej sferze decyzje będą wspierać albo niszczyć rodzinę. Polityka prorodzinna musi być najpierw zadeklarowana, a potem konsekwentnie realizowana, aby tworzyć sprzyjające warunki życia rodzin.

 ?Ryzykując zbytnie uproszczenie możemy powiedzieć, że żyjemy w kulturze, która wywiera na ludzi młodych presję, by nie zakładali rodziny ze względu na brak perspektyw na przyszłość. A ta sama kultura proponuje innym tak wiele opcji, że również oni są odwodzeni od założenia rodziny?. W niektórych krajach, wielu ludzi młodych ?często odkłada ślub z powodu problemów ekonomicznych, problemów z pracą bądź ze studiami. Czasem są to inne motywy, takie jak wpływ ideologii, które pomniejszają znaczenie małżeństwa i rodziny, doświadczenie niepowodzenia innych małżeństw, na które oni nie chcą się narażać, strach przed czymś, co uważają za zbyt wielkie i święte, ułatwienia socjalne i korzyści ekonomiczne wypływające z tytułu konkubinatu?? (Amoris Laetitia nr 40) Te i inne wyzwania i zagrożenia zdrowego wizerunku rodziny utrudniają dziś jej założenie i funkcjonowanie.

Adhortacja ?AMORIS LAETITIA? Ojca Świętego Franciszka jest poświęcona rodzinie. Na początku daje do rozważania Psalm 128, jako słowo biblijne ukazujące model idealnej, tradycyjnej rodziny. W tym Psalmie rodzina jest przedstawiona jako prawdziwy skarb, dany przez Boga, znak błogosławieństwa. Zacisze szczęśliwego domu, pogodna małżonka, synowie jak oliwne gałązki, szczęście kosztowania owoców swojej pracy i radość z oglądania dzieci i wnuków. ?Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła.?(AL. Nr1)

 

?Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana,

który chodzi Jego drogami!

Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,

będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny

we wnętrzu twojego domu.

Synowie twoi jak sadzonki oliwki

dokoła twojego stołu.

Oto takie błogosławieństwo dla męża,

który boi się Pana.

Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,

oglądaj pomyślność Jeruzalem

przez całe swe życie.

Oglądaj dzieci twoich synów.

Pokój nad Izraelem! (Ps 128).