Papieska intencja ewangelizacyjna na miesiąc maj

Aby finansiści współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i ochrony obywateli przed niebezpieczeństwami.

O rozregulowanej ekonomii, jako o jednym z największych zagrożeń obecnych czasów, mówi Papież Franciszek już od kilku lat. Ojciec Święty często podkreśla, że w dzisiejszym świecie dominuje „mentalność odrzucenia”, spychająca na margines czy wręcz wykluczająca od postępu i realnego dostatku większość kobiet i mężczyzn przy wykorzystaniu i zachowaniu dla siebie ogromnych zasobów bogactwa niektórych mniejszości. Egoistyczne bogacenie się elit z totalną obojętnością na los innych niszczy braterstwo. „Ekonomia nie powinna być postrzegana jako narzędzie władzy, ale służby”; „pieniądz musi służyć, a nie rządzić” zaznacza dokument Kongregacji Nauki Wiary i Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka z roku 2018. Jest w nim m. in. postulat uregulowania rynków finansowych i wprowadzenia tam zasad etyki. Umiłowanie społeczeństwa i zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego są nadzwyczajną formą miłosierdzia, które dotyczy nie tylko relacji między jednostkami, ale również »makrorelacji«, stosunków społecznych, ekonomicznych, politycznych.

Pandemia koronawirusa zachwiała gospodarką światową i gospodarkami poszczególnych państw. Wiele osób straciło pracę, upadło wiele firm, niektóre zakłady pracy zawiesiły swoją działalność lub ograniczyły miejsca zatrudnienia do nielicznej grupy pracowników. Państwa pogrążyły się w długach. Najbardziej cierpią ludzie w krajach, gdzie toczą się konflikty zbrojne, i gdzie niewłaściwa polityka prowadzi do blokowania korytarzy humanitarnych dostarczających ludności niezbędnych środków do życia.

W maryjnym miesiącu maju powierzajmy te wszystkie sprawy naszej Niebieskiej Matce. Przez Jej Niepokalane Serce módlmy się o mądrość dla naszych polityków i ekonomistów. Kryzys finansowy można wykorzystać dla rozwoju nowej ekonomii, bardziej uwrażliwionej na zasady etyczne i nowego uregulowania działalności finansowej, neutralizując w niej aspekty grabieży i spekulacji oraz podkreślając służbę na rzecz realnej gospodarki.

Siostra klauzurowa.