REFLEKSJA NAD SIERPNIOWĄ PAPIESKĄ INTENCJĄ EWANGELIZACYJNĄ

DSCN2769

Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.

W Kazaniu na Górze Pan Jezus mówił do swoich uczniów: ?Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5, 13-16)?.

Bycie chrześcijaninem zobowiązuje do świadectwa o miłości Chrystusa w każdej dziedzinie życia. Nie można zredukować wiary do osobistych przekonań i zamknąć w czterech ścianach swojego domu. Będąc Jego uczniami, mamy stawać się też jego misjonarzami w naszym codziennym życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym, wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy i wśród których żyjemy. Wiara nie polega na deklaracjach, lecz na konkretnych czynach miłości. Miarą naszego działania są Boże przykazania, Ewangelia, nauczanie Kościoła, a nie lansowane przez współczesne media wzorce postępowania i sposoby myślenia, często wrogie chrześcijaństwu. Chrześcijanin nie może się usprawiedliwiać ?dziś wszyscy tak robią?. Nie kradnę, nie zabijam, etc., bo jestem uczniem Chrystusa, bo kocham Chrystusa, ufam Mu i wierzę, że to wszystko, czego ode mnie wymaga jest dla mojego dobra, dla dobra społeczeństwa i całej rodziny ludzkiej.

Maryjo, która całym życiem byłaś zaangażowana w misję swojego Syna, spraw, aby niemożliwe stało się możliwe, aby sól odzyskała swój smak i światło swój blask, aby chrześcijanie stali się autentycznymi świadkami Twojego Syna, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego. Aby bronili najsłabszych i byli zaangażowani całym swym życiem w krzewienie cywilizacji życia, miłości i pokoju.

                                                                                                                                              sk