Zapraszamy do wspólnego odmawiania Różańca w naszej kaplicy, codziennie o godz. 17.30.

Tradycyjnie w miesiącu październiku powierzamy bieżące sprawy Kościoła misyjnego i całego świata niezawodnej opiece Najświętszej Maryi Panny.

„Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem.
Przedziwna modlitwa!
Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem […]
Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego [Zdrowaś Maryjo]
przesuwają się przed oczyma naszej duszy
główne momenty z życia Jezusa Chrystusa.
Układają się one w całokształt tajemnic
radosnych, bolesnych, chwalebnych […]
Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca
serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy,
które składają się na życie człowieka,
rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości.
Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich,
zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi,
tych, o których najbardziej się troszczymy.
W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa
pulsuje niejako życiem ludzkim.”

Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae, 2002, 2.