Nowe przeznaczenie misyjne

S. M. Immakulata wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Obecnie przebywa w klasztorze naszego Zgromadzenia w Corpus Christi. Jest to piękne miasto nad Zatoką Meksykańską w stanie Teksas.
Radością naszego Zgromadzenia jest klasztor w tak pięknym mieście i o tak wymownej nazwie. Cieszymy się, że członkini naszej małej wspólnoty ma możliwość przebywać w nim i modlić się o Boże błogosławieństwo dla całego świata. Życzymy jej najpiękniejszych przeżyć w kontemplacji Bożej obecności.