PAPIESKA INTENCJA EWANGELIZACYJNA NA MARZEC

Za wspólnoty chrześcijańskie,
zwłaszcza te, które są prześladowane,
aby odczuwały bliskość Chrystusa
i aby ich prawa były szanowane.

 

Dwa lata po męczeństwie 21 koptów, zamordowanych przez dżihadystów w lutym 2015 roku w Libii, odnaleziono ich zbiorowy grób. Ci chrześcijanie wyjechali z kraju w poszukiwaniu pracy. Kościół koptyjski ogłosił ich już świętymi męczennikami, patriarcha koptyjski Tawadros (Teodor) II wpisał ich do synaksarium, czyli odpowiednika Martyrologium Rzymskiego. 15. lutego jest ich świętem liturgicznym, jest to wspomnienie dnia, w którym islamiści rozpowszechnili wideo z ich egzekucji na plaży w Trypolisie. Wtedy też Kościół koptyjski obchodzi Święto Ofiarowania Pańskiego.

Ojciec święty Franciszek, głęboko poruszony ich męczeństwem powiedział: ?Dziś mogłem przeczytać o egzekucji tych 21 koptyjskich chrześcijan. Mówili tylko: ?Jezu, pomóż mi!?. Zostali zamordowani jedynie dlatego, że byli chrześcijanami. Krew naszych braci chrześcijan to świadectwo, które woła. Nieważne, czy to katolicy, prawosławni, Koptowie, luteranie. Są chrześcijanami! A krew jest ta sama. Krew wyznaje Chrystusa. Przypominając tych braci, którzy ponieśli śmierć jedynie za wyznawanie Chrystusa, proszę, byśmy wzajemnie zachęcali się do dalszego kroczenia drogą tego ekumenizmu, który nam dodaje otuchy ? ekumenizmu krwi. Męczennicy należą do wszystkich chrześcijan?. (Za Radio Watykańskie 16.02.2015.)

Słowami Psalmu 62 módlmy się w papieskiej intencji ewangelizacyjnej na ten miesiąc: za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie za chrześcijan prześladowanych o bliskość Chrystusa i o poszanowanie ich praw.

Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza,
od Niego przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.
Jak długo będziecie napadać na człowieka,
przewracać go wszyscy jak pochyłą ścianę,
jak mur, który się wali?
Oto usiłują go poniżyć
i kłamstwem się rozkoszują.
Błogosławią kłamliwymi ustami,
a przeklinają w sercu.
Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie,
przed Nim wylejcie Wasze serca.
Bóg jest naszą ucieczką!

Siostra klauzurowa