Modlitwa za Synod

SONY DSC

Każda sesja Soboru Watykańskiego II rozpoczynała się modlitwą Adsumus Sancte Spiritus, zwaną tak od pierwszych słów oryginalnej wersji łacińskiej: „Stoimy przed Tobą, Duchu Święty”, która jest tradycyjnie używana podczas soborów, synodów i innych zgromadzeń Kościoła od setek lat, a jej autorstwo przypisuje się świętemu Izydorowi z Sewilli (ok. 560 – 4 kwietnia 636 rok). Kiedy podejmujemy proces synodalny, modlitwa ta zaprasza Ducha Świętego, aby działał w nas, byśmy byli wspólnotą i ludem łaski. Na czas drogi synodalnej w latach 2021-2023 została zaproponowana do odmawiania przez Sekretariat Generalny Synodu Biskupów następująca, uproszczona wersja tej modlitwy  (Za Vademecum Synodu o synodalności.):

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni,

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków.
Amen.

SONY DSC

Modlitwa Papieża Franciszka za Synod, na zakończenie przemówienia w auli synodalnej, 9 października 2021 r.

Przyjdź Duchu Święty.
Ty, który wzbudzasz nowe języki
i kładziesz w nasze usta słowa życia,
ustrzeż nas,
byśmy nie stawali się Kościołem – muzeum,
pięknym, lecz niemym,
z tak wielką przeszłością i tak małą przyszłością.
Przyjdź do nas, abyśmy w doświadczeniu synodalnym
nie dali się ogarnąć rozczarowaniu,
nie rozwodnili proroctw,
nie sprowadzili wszystkiego do jałowych dyskusji.
Przyjdź, Duchu miłości,
otwórz nasze serca na słuchanie.
Przyjdź, Duchu świętości,
odnów święty lud Boży.
Przyjdź, Duchu Stworzycielu,
i uczyń nowym oblicze ziemi.
Amen.