Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

Myślą przewodnią 37. Światowego Dnia Młodzieży, odbywającego się w terminie 1-6 sierpnia 2023 r. są słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39). Na to pasjonujące spotkanie zaproszeni są młodzi ludzie z całego globu ziemskiego. Wiemy, że nie wszyscy będą mogli się tam udać osobiście. Wszyscy jednak będą otoczeni naszą dobrą myślą i modlitwą. Modlitwa może otworzyć ich serca na Boże Słowo i pomóc im w podążaniu za Nim.

Wzorowym przykładem dla młodzieży jest zawsze Maryja – młodziutka Izraelitka, która pozwoliła poprowadzić się Duchowi Świętemu i przez to zmieniła bieg historii całej ludzkości. Napełniona Bożą łaską udała się pośpiesznie do swojej starszej krewnej, aby podzielić się radością otrzymanej misji i wyśpiewać przed nią pieśń uwielbienia Bożego miłosierdzia. Tą zgodą na przyjęcie Bożego Słowa i wyruszeniem, aby Je swym życiem głosić, najpierw pośród swoich bliskich, a później wobec każdego człowieka, zapoczątkowała Maryja przygodę wielu młodych ludzi podejmujących na przestrzeni dziejów zadanie ewangelizacji.

Postawa otwartości na Boga, jaką reprezentuje Maryja jest możliwa do podjęcia przez współczesną młodzież. Osoby żyjące obecnie na ziemi i doświadczające tak licznych trudów osobistych i społecznych, potrzebują młodych serc otwartych na Boży plan globalnej przemiany świata i stylu życia ludzi. Potrzebują świadków obecności Boga, który jest i działa. Ewangelia Chrystusa niosąca przesłanie porzucenia konformizmu i zachęcająca do życia z Bogiem i dla Boga może być przez młodzież na nowo odczytana i wprowadzona w życie.

Światowy Dzień młodzieży w Lizbonie zaprasza młodzież do powstania i wyruszenia w drogę świadectwa i służby, jaką przeszła Maryja. Prośmy Ducha Świętego, aby napełnił młodych ludzi swymi darami i uzdolnił ich do składania świadectwa o Bogu działającym w ich życiu.