Archiwa kategorii: Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Klasztor Słowa Bożego, Nysa, Wielkanoc 2018.

  

 

Chrystus żyje
i działa w historii
przez Ducha Świętego: odkupuje nasze nędze, dociera do każdego ludzkiego serca
i przywraca nadzieję.

Franciszek

 

 

 Umiłowani w Chrystusie!

 Alleluja! Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Wam spotkania
z Nim, z Jezusem Zmartwychwstałym – niosącym światło, głoszącym pokój, uwalniającym od lęku, leczącym ze smutku, dającym nadzieję i odwagę.
Dziś Pan przynosi nam swojego Ducha Świętego i pozwala cieszyć się Jego owocami: pokojem, radością, miłością?

W nowennie przed Świętem Bożego Miłosierdzia będziemy polecać Bogu intencje Waszych serc i prosić o Miłosierdzie dla nas i całego świata.

W miłości Ducha Świętego ?

M. Immakulata wraz ze wspólnotą

Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji

Życzenia

Nysa, Klasztor Słowa Bożego, Boże  Narodzenie  2016  rok

bn

 ?Chryste, coś Bóstwa jest blaskiem odwiecznym,
Przychodzisz do nas jako światło życia;
Lekiem się stałeś dla ludzi schorzałych,
Bramą zbawienia.

Rodzisz się, Panie, by niebo dać ludziom,
A jako człowiek jednym z nas się stałeś;

Oświeć umysły i serca pociągnij
więzią miłości.?

                                ( z Liturgii Godzin )

Umiłowani w Chrystusie!

Adorując Słowo, które stało się Ciałem, za życie świata,

powierzamy Bogu w nowonarodzonym Dzieciątku Jezus;

Was, Wasze rodziny, znajomych, intencje Waszych serc.

Prosimy, by Ten, który dla nas stał się jednym z nas,

napełnił nasze serca miłością, przebaczeniem i miłosierdziem,

byśmy życiem nieśli dzisiejszemu światu;

Jego miłość, przebaczenie i miłosierdzie.

W miłości Wcielonego Słowa

– Siostra Maria Immakulata ze wspólnotą sióstr

Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji.

Wielkanoc A.D. 2016

Klasztor Słowa Bożego                                  Nysa, Wielkanoc 2016 r.

wielkanocAbyśmy byli zdolni do miłosierdzia,
 musimy najpierw wsłuchać się w Słowo Boże.
 To oznacza, że trzeba odkryć na nowo wartość ciszy,
 aby móc medytować nad słowem, które jest do nas zwrócone.
 W ten sposób możliwa jest kontemplacja miłosierdzia Boga
i przyjęcie Go jako własnego stylu życia.”

Franciszek, bulla Misericordiae Vultus

Umiłowani w Chrystusie!

            Przeżywanie tegorocznych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, zachęca nas i pomaga nam zagłębiać się w wielką tajemnicę miłosierdzia Boga, przez kontemplowanie Oblicza Jezusa, Jego Serca. Z tego zranionego naszymi grzechami Serca wypływa zdrój miłosierdzia – zdrój niewyczerpalny – ponieważ Serce to umarło i zmartwychwstało!

            Umiłowani, modlimy się o wielkie pragnienie dla nas wszystkich, byśmy z ufnością przychodzili do zdroju miłosierdzia, zdroju zbawienia, obmywając i lecząc nasze rany, napełniając się pokojem, radością, nowym życiem i pewnością,

że Jego Miłosierdzie trwa na wieki. Alleluja!

W miłości Ducha Świętego

s.M. Immakulata  i Wspólnota Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji

Refleksja na miesiąc luty ? O dniu życia konsekrowanego

kaplica 025

         2 lutego ? w liturgiczne święto Ofiarowania Pańskiego, obchodzony jest w całym Kościele Dzień Życia Konsekrowanego. Zwyczaj ten wprowadził w 1997 roku papież Jan Paweł II, aby uwielbiać i dziękować Panu za dar życia konsekrowanego, upowszechniać wiedzę o nim i szacunek dla niego i zachęcać tych, którzy całkowicie oddali swe życie sprawie Ewangelii do sławienia cudownych rzeczy, które Pan w nich zdziałał. W naszej diecezji od 2 lutego 2011 do 2 lutego 2012 będziemy przeżywać rok życia konsekrowanego. W niniejszym artykule chciałabym pochylić się nad refleksją Ojca świętego Benedykta XVI o życiu konsekrowanym, którą podzielił się z wiernymi w czasie Nieszporów Święta Ofiarowania Pańskiego 2010 roku: Życie konsekrowane szkołą miłosierdzia i bezinteresowności.(Tekst Ojca Świętego zaczerpnięty został z L?Osservatore Romano,Nr 3-4, 20010, s.24-26) Czytaj dalej

Życzenia Bożonarodzeniowe

Nysa, Klasztor Słowa Bożego

Boże  Narodzenie  2015  rok

BN

?Chrystus nam się narodził, uwielbiajmy Wcielone Słowo.?

Umiłowani!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dzielimy się z Wami opłatkiem
i z radością przesyłamy Wam serdeczne życzenia błogosławieństwa
od Nowonarodzonego Pana. W modlitwie i podczas adoracji,
a szczególnie w nowennie przed Bożym Narodzeniem, polecamy Was,
Waszych bliskich, intencje Waszych serc oraz cały Nowy 2016 Rok
naszemu   Panu  i  Zbawicielowi  Jezusowi  Chrystusowi.

          W miłości Wcielonego Słowa

 Siostra Maria Immakulata ze wspólnotą sióstr

Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji.

25 lat adoracyjnego Klasztoru Słowa Bożego w Nysie

DSCF1497

?28 października 1990 roku Bp Jan Bagiński poświecił tymczasową kaplicę, dom i zamknął klauzurę. Od dnia, któremu patronują święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz, (siostry mówią, że nie mógłby być lepszy patron na początkowe trudności), rozpoczęła się adoracja, wspólnie śpiewane po polsku całe oficjum, praca i modlitwa w klauzurze.? Z Kroniki Klasztoru Czytaj dalej

Zaproszenie na uroczystość ślubów wieczystych

sluby

Pokój Wam!
J 20,19

?Przed Przenajświętszym Sakramentem, widzialnym znakiem
nieskończonej miłości Trójjedynego Boga, powinnyśmy bezustannie
czcić dobroć i miłosierdzie Boże oraz zachęcać wszystkich, aby się z
nami zjednoczyli w tej pochwalnej modlitwie.?
Prolog Konstytucji naszego Zgromadzenia

W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,
dnia 17. maja 2015 roku, o godzinie 11.00.
Siostry Służebnice Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji
z radością zapraszają
na Śluby Wieczyste naszej Siostry Marii Miry

Koronka do Bożego Miłosierdzia na stałe w porządku dnia

koronka

Od kilku miesięcy mamy na stałe w porządku dnia Koronkę do Bożego Miłosierdzia. I uważamy, że warto. To przecież tylko 10 minut i gdy się chce można je zmieścić w swoim porządku dnia, nawet, jeśli dzień jest już wypełniony. To 10 minut jest jak otwarta szczelina, przez którą wpuszczamy więcej te dwa promienie miłosierdzia Bożego, wtedy powierzamy siebie i wszystko, co nosimy w sercach na nowo Bożemu Miłosierdziu. Niech i Ciebie ogarnia co dnia na nowo Boża miłość płynąca z Jego otwartego Serca.

Życzenia Wielkanocne

wielkanoc 2015

Klasztor Słowa Bożego
Nysa, Wielkanoc 2015.

? Panie Zmartwychwstały,jesteś zwycięzcą śmierci i Życiem wiecznym tryskającym z Serca Boga.?

L. Deiss

Umiłowani w Chrystusie!

Życzymy Wam, aby Jezus Zmartwychwstały zwyciężał w Waszym życiu. 

Aby Jego światło rozświetlało ciemność,
Jego pokój zwyciężał zamieszanie i lęk,
Jego moc zwyciężała słabość,
Jego Miłosierdzie zwyciężało grzech,
a Jego Życie odrodziło Was i napełniło nadzieją i radością.

Alleluja! W miłości Ducha Świętego-

s. M. Immakulata
i Wspólnota Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji